Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

O regionie

Za symboliczną datę urodzin województwa podlaskiego przyjmuje się 29 sierpnia 1513. W tym roku na urząd pierwszego wojewody podlaskiego dekretem króla Zygmunta Starego powołany został w Drohiczynie Iwan Sapieha.

Z inicjatywy marszałka województwa Janusza Krzyżewskiego rocznica tego wydarzenia od 2003 roku świętowana jest podczas obchodzonych uroczyście symbolicznych Urodzin Województwa Podlaskiego w najważniejszych historycznie miastach regionu na przełomie sierpnia i września.

Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiają, że województwo podlaskie jest miejscem współistnienia wielu narodów i kultur. Powstał tu specyficzny pejzaż kulturowy, charakteryzujący się nieznaną gdzie indziej wielością wyznaniową i bogactwem obrzędów. Od wieków żyją tu obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie i Żydzi. To właśnie niezwykła wielonarodowość była jedną z przyczyn stworzenia przez, urodzonego w Białymstoku, Ludwika Zamenhofa uniwersalnego języka esperanto.

U zarania istnienia państwa polskiego obszar dzisiejszego województwa podlaskiego był typową krainą graniczną, na terenie której następowało przenikanie i ścieranie się wpływów polskich (mazowieckich), ruskich, jaćwieskich i krzyżackich, a później także litewskich. W XIII i XIV w. ziemie obecnego województwa wchodziły przejściowo w skład Mazowsza (część zachodnia) i Litwy (część wschodnia i północna), a część południowa znajdowała się przejściowo w granicach księstwa włodzimiersko-halickiego. Graniczne położenie powodowało, że ziemie te były przedmiotem nieustannych walk.

 

 

 

źródło www.wrotapodlasia.pl

Galeria zdjęć

/

Filmy

PODLASKIE - film promocyjny województwa
AKTYWNE PODLASKIE