Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Historia Szczawnicy

Nazwa miejscowości pochodzi od kwaśnych wód zwanych przez górali szczawami.

Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1413 roku i dotyczy zapisania, przez króla Polski Władysława Jagiełłę, 400 florenów Abrahamowi z Goszyc. Przy okazji tego zapisu wymieniono dwie Szczawnice - Wyżnią i Niżnią.

Do końca XVIII wieku Szczawnica była częścią Starostwa Czorsztyńskiego.

Jako zdrojowisko znana jest od ponad 200 lat. Dynamiczny rozwój Szczawnicy jako uzdrowiska przypada na połowę XIX wieku, kiedy to właścicielem uzdrowiska został Józef Szalay.

Przyjechał on do Szczawnicy po śmierci swojego ojca Stefana w 1839 roku. Był właściwym twórcą uzdrowiska i prawie 40 lat swego pracowitego życia poświęcił w całości Szczawnicy. Zbudował pierwsze łazienki, wystawił nowe budynki zdrojowe i pensjonaty, dał oprawę architektoniczną odkrytym źródłom: Magdaleny, Walerii, Jana, Szymona, Heleny i Anieli. Rozszerzył i unowocześnił Park Zdrojowy, wybudował kaplicę zdrojową. Zapraszał do Szczawnicy wybitnych ludzi epoki, między innymi wybitnego balneologa Józefa Dietla.

W 1876 roku Józef Szalay zapisuje Zakład Zdrojowy Akademii Umiejętności w Krakowie. Ta, po śmierci Józefa Szalaya, pomimo trudności związanych ze spłatą spadkobierców, w latach 1880 - 1884 buduje Dworek Gościnny, porządkuje Park, kończy rozpoczętą przez Szalaya budowę drogi przez Pieniny do Czerwonego Klasztoru. Dalsze trudności finansowe i organizacyjne zmuszają Akademię do sprzedaży Szczawnicy.

W 1909 roku nowym właścicielem Szczawnicy staje się Adam Stadnicki. Jego działalność przypada na okres międzywojenny. Remontuje domy zdrojowe, ujmuje nowe źródła, poszerza Park Górny o teren Połonin. W latach 1933-1936 wybudowane zostaje Inhalatorium (wyposażone w pierwsze w Polsce komory pneumatyczne), w 1935 roku zaczęto elektryfikację, a w 1937 roku kanalizację Szczawnicy.

Dalsze plany gospodarza przerwała II wojna światowa.

W 1948 roku, na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia, Uzdrowisko Szczawnica przejmuje skarb państwa. Po wojnie wybudowano nowe sanatoria branżowe i nowoczesny Zakład Przyrodoleczniczy.

Prawa miejskie Szczawnica otrzymała 18 lipca 1962 roku.

Galeria zdjęć

/