Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

O miejscowości

Włodawa, miasto będące od wieków łącznikiem trzech narodów i trzech kultur, położone na terenie Polesia w dolinie rzeki Bug, tuż przy styku granic: Polski, Białorusi i Ukrainy.

Malowniczo ulokowana na Garbie Włodawskim, tam gdzie wijąca się wśród lasów i pól rzeka Włodawka wpada do Bugu – najważniejszej rzeki regionu. Meandrujący Bug wzbudza podziw – kręta, dzika i nieujarzmiona rzeka zaskakuje nawet najbardziej wytrawnych kajakarzy, dodatkowo jest naturalną, wschodnią granicą Unii Europejskiej.

Współczesne oblicze miasta, jego wygląd, charakter i koloryt obyczajowy, powstało w wyniku przenikania kulturowych i religijnych trendów wielu narodów: Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów i osadników z Zachodniej Europy. Wokół Włodawy skupia się życie mieszkańców Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i coraz chętniej przybywających w te strony turystów.

Tradycję wielokulturowości upamiętnia i kultywuje coroczny Festiwal Trzech Kultur - żydowskiej, polskiej i ruskiej, związanych z trzema religiami: katolicyzmem, prawosławiem i judaizmem.

Dla miłośników nieskażonej cywilizacją przyrody najbliższe otoczenie miasta stwarza okazję do wielu niespotykanych obserwacji i przeżyć. Wśród leśnych kompleksów żyje niezliczona ilość rzadkich okazów fauny i flory. Niepowtarzalne piękno jezior, moczarów i torfowisk dopełnia wyjątkowego obrazu środowiska przyrodniczego Ziemi Włodawskiej.

Włodawa znajduje się w bezpośredniej bliskości Poleskiego Parku Narodowego oraz Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, stanowiąc doskonałe miejsce na bazę wypadową w te i inne urocze zakątki Polesia.

 źródło www.um.wlodawa.eu , www.gmina-wlodawa.pl

Galeria zdjęć

/

Filmy

Gmina i Miasto WŁODAWA. Kresy piękne z natury
POLESKI PARK NARODOWY. Polesie w Naturze.

Przewodniki

...na trzy dni do Włodawy Włodawa miasto 3 kultur