Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Ścieżka edukacyjna Pojezierza Palowickiego

Chyba nie ma drugiego takiego miejsca w całym regionie. Każdy, kto tutaj przyjeżdża pierwszy raz, z wielkim podziwem patrzy na cudowne krajobrazy, na rzadkie gatunki roślin i zwierząt, rozkoszuje się przepiękną przyrodą i ciszą. Nic dziwnego, że niektórzy odwiedzający Pojezierze Palowickie nazywają ten zakątek śląskimi Mazurami. Na trasach rowerowych nie ma samochodów, można odpocząć od codziennego pośpiechu i zgiełku.

Ścieżka edukacyjna z czterema przystankami wyposażonymi w tablice poglądowe wiedzie przez najciekawsze, przyrodnicze zakątki „Pojezierza Palowickiego” leżącego na obszarze Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Cała trasa ścieżki znajduje się na terenie sołectwa Palowice (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny). Długość ścieżki wynosi 3,5 km i można ją pokonywać pieszo, rowerem lub zimą - na nartach biegowych.

Ścieżka rozpoczyna się przy szosie ze Szczejkowic do Palowic. Początek ścieżki wyznacza tablica dydaktyczna. Trasa początkowo pokrywa się z przebiegiem Szlaku Początków Hutnictwa, potem zbacza w prawo i prowadzi dalej brzegiem stawów. Wspomniany szlak biegnie w kierunku krzyża na Wytrzęsowie „oddalając” się od stawów.
Podążając wzdłuż Stawów Łańcuchowych możemy obserwować rozmaite stadia sukcesji zbiorników wodnych. Część stawów intensywnie zarasta roślinnością bagienną i leśną. Tutaj można napotkać i podpatrywać ptactwo wodne. Podążając ścieżka dalej, przecinamy szeroki dukt leśny z aleją dębów czerwonych.

To Stara Droga wiodąca z Palowic do Żor. Prowadzi nią Szlak Początków Hutnictwa i czerwony szlak rowerowy. Trasa ścieżki wiedzie dalej wzdłuż doliny Stawów Łańcuchowych. Na jej końcowym odcinku usytuowano stanowiska nr 2 i nr 3 z tablicami dydaktycznymi. Droga leśna obsadzona jest dębami czerwonymi, dębami szypułkowymi, a w pobliżu stanowiska nr 3, po lewej stronie rośnie pojedynczy egzemplarz dębu błotnego.
Przy stanowisku nr 3 kończy się dolina Stawów Łańcuchowych. Osiągamy dolinę potoku Jesionka, skręcamy w prawo na drogę i zmierzamy wzdłuż największego w Palowicach stawu Łanuch, podzielonego groblami na kilka mniejszych akwenów. Ten odcinek ścieżki ma wybitne walory widokowe. Daje też możliwość obserwowania zwierząt, głównie ptaków, płazów i owadów zamieszkujących „Pojezierze Palowickie”.
Na grobli ograniczającej staw od zachodu skręcamy w lewo. Przechodzimy przez most na Jesionce docierając do ruin huty „Waleska”, przy których znajduje się tablica stanowiskowa nr 4, kończąca ścieżkę.

Nad stawami do II połowy XIX wieku istniał przysiółek Wytrzęsów. Jego mieszkańcy utrzymywali się z pracy na roli, wyrębu lasu i wypalania węgla drzewnego. Ludzi trudniących się pracą w lesie nazywano gwarowo siągorzami (drwalami) lub smolorzami (smolarzami – pozyskującymi smołę podczas wypalania węgla drzewnego). W 1887 r. było tu 11 gospodarstw z 89 mieszkańcami. Przysiółek zlikwidowano podczas tzw. sepery – akcji wysiedlania i zalesiania licznych palowickich kolonii i przysiółków prowadzonej przez hrabiego Huberta von Thiele-Wincklera.

Galeria zdjęć

/