Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół parafialny

Pierwsza wzmianka o znajdującym się tu pierwotnie średniowiecznym kościele pw. św. Józefa pochodzi z 1343 roku, który latach 1670–1675 rozebrano.

Na na jego miejscu wybudowano nowy, barokowy kościół, do którego w latach 1690-1691 dobudowano wieżę. Fundatorem kościoła był opat pobliskiego krzeszowskiego klasztoru Cystersów, Bernhard Rosa, a architektem najprawdopodobniej Martin Allio.

Kościół posiada bogate wyposażenie barokowo-rokokowe oraz kilka dziewiętnastowiecznych obrazów. Barokowy ołtarz główny wykonał w latach 1712–1713 anonimowy rzeźbiarz z wrocławskiego warsztatu Christopha Königera, zwany Mistrzem Chełmskim. Obraz w ołtarzu głównym, namalowany prawdopodobnie przez Felixa Antona Schefflera, przedstawia Świętą Rodzinę jako Trójcę Stworzoną.

Ambona z 1686 r. to dzieło krzeszowskiego snycerza, Georga Schröttera. Na jej baldachimie znajdują się figury św. Piotra i św. Pawła oraz Chrystusa błogosławiącego, natomiast balustradę kosza zdobi płaskorzeźba przedstawiająca popiersie św. Bernarda.

W nawie południowej znajduje się późnogotycka płaskorzeźba Koronacja Marii z ok. 1500 roku.

Poza obrazami Petera Brandla św. Bernard z aniołem oraz Georga Wilhelma Neunhertza św. Innocenty w kościele chełmskim znajdują się także inne warte uwagi. Filar nawy północnej zdobi kopia obrazu Michaela Willmanna z 1682 Pocałunek Marii z ok. 1751 r.

Na ścianach nawy głównej umieszczonych jest 14 stacji Drogi Krzyżowej (1751–1752), najprawdopodobniej autorstwa Schefflera, które wzorowane są na obrazach Michaela Willmanna i Martina Leistritza znajdujących się niegdyś w kaplicach Kalwarii krzeszowskiej.

W nawie północnej znajdują się dwa ołtarze z barokowymi obrazami. Pierwszy z nich ozdobiony jest kopią obrazu Petera Brandla św. Jan Nepomucen rozdający jałmużnę po 1732 r. z kościoła opackiego w Krzeszowie oraz, wzorowana na fresku Willmanna z krzeszowskiego kościoła pw. św. Józefa, Apoteoza św. Józefa. Drugi z ołtarzy nawy północnej zdobi obraz Madonna z Dzieciątkiem w wieńcu różanym z 1874 r. Adalberta Rednera.

W nawie południowej, wisi obraz św. Anna nauczająca Marię ok. 1819 r.

W prezbiterium umieszczony jest obraz Ofiarowanie różańca św. Dominikowi z 1897 r. Hieronymusa Richtera.

Galeria zdjęć

/