Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Historia Dobrego Miasta

Historia Dobrego Miasta sięga średniowiecza. Dobre Miasto zostało założone na początku XIV wieku na miejscu osady Prusów. Położone na sztucznej wyspie, powstałej w wyniku przekopania kanału, który obecnie dostarcza wodę do funkcjonującej elektrowni wodnej a niegdyś spełniał funkcję obronną. Prawa miejskie otrzymało 26 grudnia 1329 roku. W kilka lat po lokacji miasto otoczono murami obronnymi. W murach posiadających liczne wieże były trzy bramy: Brama Głotowska, Ornecka i Łąkowa. Pozostałością dawnych obwarowań jest istniejąca do dziś "Baszta Bociania".

Dobre Miasto było częścią składową Diecezji Warmińskiej utworzonej w 1234 roku na opanowanym przez Krzyżaków terytorium Prus. W latach 1466 - 1772 Dobre Miasto znajdowało się w granicach Rzeczypospolitej. W czasie wojny polsko - krzyżackiej (1519 - 1521) okupowane było przez wojska wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna, które obrabowały skarbiec kolegiaty. W latach 1626-1629 trwała okupacja wojsk szwedzkich Gustawa Adolfa.

Decydujące znaczenie dla rozwoju miasta miało przeniesienie tu Kapituły Kolegiackiej. W ciągu kilkudziesięciu lat kanonicy wybudowali kościół, odpowiadający rangą kapitule, szkołę parafialną oraz szpital. Wraz z budową kolegiaty zaczęto wzmacniać obwarowania miejskie. W XIX wieku przez około 30 lat Dobre Miasto było miastem powiatowym. Przeżyło wówczas okres intensywnego rozwoju: w 1852 roku - powstała fabryka saletry, w 1882 roku powstała fabryka sukna, w 1884 roku - uzyskano połączenie kolejowe z Olsztynem i Ornetą, w latach 1823 - 1849 było siedzibą Sądu Powiatowego, od 1879 roku siedzibą Sądu Okręgowego. Obronną ręką wyszło miasto z wydarzeń pierwszej wojny światowej. W okresie międzywojennym przeżywa stagnację. Jedynym większym zakładem była fabryka maszyn rolniczych założona w 1905r.

W czasie drugiej wojny światowej obszar całej prowincji przestał pełnić swoją poprzednią funkcję. Potencjał produkcyjny dostosowano do celów produkcji wojennej. W czasie działań wojennych drugiej wojny światowej, wojska radzieckie wkroczyły do Dobrego Miasta około godz. 3 00 rano 2 lutego 1945r. Wkrótce potem zniszczonych zostało 485 domów, 65% miasta legło w gruzach. Stan ludności według spisu z dnia 15 sierpnia 1945 roku wynosił 435 mieszkańców. Polskie władze administracyjne powołane zostały przez Pełnomocnika Rządu na Okręg Mazurski 21 czerwca 1945 roku. Pierwszym burmistrzem został Jan Majdecki. Przejmując administrację przedstawiciele władz polskich zastali prawie pustą ziemię, wyludnione miasta i wsie, spalone domy mieszkalne i budynki gospodarcze, zerwane tory kolejowe i linie elektryczne. Żaden zakład produkcyjny nie był zdolny do rozpoczęcia pracy. Rolnictwo znajdowało się niemal w całkowitej dewastacji. Głównym zadaniem była odbudowa i rozbudowa przemysłu. Dalsze lata to okres dynamicznego rozwoju miasta.

Galeria zdjęć

/