Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Historia Głogówka

Prawa miejskie Głogówek otrzymał w 1275 r. mocą przywileju nadanego przez jednego z opolskich Piastów stając się częścią księstwa opolsko-raciborskiego do roku 1532, by później stać się własnością Habsburgów. W 1561 roku miasto zostaje wydzierżawione przez rodzinę Oppersdorffów, którzy władają nim do 1801r.

Kilku wybitnych przedstawicieli rodziny Oppersdorffów odegrało znaczącą rolę w historii zarówno miasta, jak i Polski.

 Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii Głogówka jest pobyt króla Polski Jana Kazimierza, który wraz z małżonką Marią Ludwiką w czasie najazdu Szwedów przebywał w głogóweckim zamku w dniach 17.10.1655 do 18.12.1655 roku. To właśnie z Głogówka para monarsza udała się, w listopadzie 1655 roku, na zjazd senatorów, który zaowocował słynnym Uniwersałem Opolskim, będącym odezwą do narodu, by walczył ze szwedzkim agresorem. W tych dniach gośćmi w Głogówku byli również hetman Stefan Czarnecki wraz z małżonką, poeta barokowy Jan Andrzej Morsztyn oraz Jakub Sobieski, ojciec przyszłego króla.

Ponowna wizyta Jana Kazimierza nastąpiła w lipcu 1669 roku, kiedy to jako abdykant podążał do księstwa Nevers we Francji.

W okresie "potopu szwedzkiego" w pobliskim klasztorze oo. Paulinów w Mochowie przechowywany był jasnogórski obraz Matki Boskiej, który powrócił do Częstochowy wraz z orszakiem królowej Marii Ludwiki dopiero w czerwcu 1656 roku. W jednym z pomieszczeń Zamku Dolnego znajduje się sala upamiętniająca pobyt króla, w któirej mieści się okazały barwny witraż ilustrujący władcę, a także bogaty materiał ikonograficzny rejestrujący króla i goszczących go Oppersdorffów.

Drugim istotnym wydarzeniem jest pobyt wybitnego niemieckiego kompozytora Ludwika van Beethovena. Kompozytor pracował tu nad ukończeniem IV-symfonii B-dur op 60, którą potem zadedykował hrabiemu Franciszkowi Joachimowi Oppersdorff. Rodzina Oppersdorffów przechowywała skrzętnie korespondencję z artystą, a także klawesyn, na którym koncertował. Instrument obecnie znajduje się w Muzeum Wnętrz w Pszczynie. Pobyt kompozytora dokumentuje kamień pamiątkowy, a także założona w 1977r. sala Beethovena mieszcząca się w lewym skrzydle Zamku Dolnego. Dziś odbywają się tu kameralne koncerty skupiające liczne grono melomanów. Również w lewym skrzydle zamku znajdują się sale, wchodzące w skład Muzeum Regionalnego. W jednej z nich eksponuje się 50 akwarel Alojzego Wierzgonia, znanego opolskiego malarza, przedstawiających zabytki architektoniczne Głogówka i okolic.